I. Postanowienia ogólne

   

   1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego [feris.tech] (dalej: Serwis).

   1. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

   1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  II. Administrator danych

  Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest [FERIS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ], adres: [UL. JAGODOWA 6, 05-462 KĄCK], KRS: [0000906236], NIP: [5322093814], REGON: [389247093], adres poczty elektronicznej: [biuro@feris.tech] (dalej: Administrator).

  III. Cel zbierania danych osobowych

    

    1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

       

       • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

       • umożliwienia logowania do Serwisu,

       • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

       • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)

       • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),

       • prowadzenia systemu komentarzy,

       • świadczenia usług społecznościowych,

       • promocji oferty Administratora,

       • marketingu, remarketingu, afiliacji,

       • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

       • działań analitycznych i statystycznych,

       • windykacji należności,

       • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

     1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

    IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

    Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

    V. Okres przetwarzania danych osobowych

    Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

      

      • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

      • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

     W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

     VI. Udostępnianie danych osobowych

       

       1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

       1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

      VII. Prawa Użytkowników

        

        1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

        1. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [biuro@feris.tech].

        1. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

        1. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

       VIII. Pliki cookies

         

         1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

         1. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

         1. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

        IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

          

          1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

          1. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

         X. Postanowienia końcowe

           

           1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

           1. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

           1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

          Informacje na temat polityki prywatności i plików cookies znajdziesz na WygranaOnline.